ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 21, 2005

ഫാല്‍ഗുനം: ശകവര്‍ഷത്തിലെ അവസാനമാസം

ഫാല്‍ഗുനമാസത്തിനു തുടക്കമാകുകയാണ്‌ ഈയാഴ്ച. ശകവര്‍ഷത്തിലെ ഒരു വര്‍ഷത്തിനു സമാപ്‌തിയും. ശകവര്‍ഷത്തിലെ പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങളില്‍ അവസാന ത്തേതാണു ഫാല്‍ഗുനം. നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ ഉത്രം എന്ന നക്ഷത്രം സൂര്യനു സമീപം വരുന്ന കാലമാണു ഫാല്‍ഗുനമാസം.

ഇക്കൊല്ലം (2005) കലണ്ടര്‍ പ്രകാരം ഫാല്‍ഗുനമാസം ഫെബ്രുവരി 20-ന്‌ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ജ്യോതിഷപരമായി ഫാല്‍ഗുനമാസം ആരംഭിക്കുന്നത്‌ മാര്‍ച്ച്‌ 11-നാണ്‌. 10-നു വ്യാഴാഴ്ചയാണ്‌ അമാവാസി. അതിന്റെ പിറ്റേന്ന്‌, വെളുത്ത പക്ഷത്തെ പ്രഥമ ദിവസമാണ്‌ ഫാല്‍ഗുനമാസം ആരംഭിക്കുക. കലണ്ടര്‍ കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ സൌകര്യത്തിനായി ശകവര്‍ഷമാസം ആരംഭിക്കുന്നതില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രം.

ചൈത്രമാസത്തോടെയാണ്‌ ചാന്ദ്രമാസങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്‌. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയവര്‍ഷമായ ശകവര്‍ഷം കണക്കാക്കുന്നത്‌ ഈ ചാന്ദ്രമാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്‌. ചൈത്രം, വൈശാഖം, ജ്യേഷ്ഠം, ആഷാഢം, ശ്രാവണം, ഭാദ്രപാദം, ആശ്വിനം, കാര്‍ത്തികം, മാര്‍ഗശീര്‍ഷം, പൌഷം, മാഘം, ഫല്‍ഗുനം എന്നിവയാണു ശകവര്‍ഷത്തിലെ മാസങ്ങള്‍.

ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്‌ ഇതിനു ചാന്ദ്രമാസമെന്നു പേരു ലഭിച്ചത്‌. അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്‌) കഴിഞ്ഞു പിറ്റേന്ന്‌, ശുР??ക്ഷത്തിലെ പ്രഥമദിവസമാണ്‌ ചാന്ദ്രമാസം ആരംഭിക്കുക.

ചിത്ര നക്ഷത്രത്തിനു സമീപം ചന്ദ്രന്‍ വരുന്ന മാസമാണു ചൈത്രമാസം. വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിനു സമീപം ചന്ദ്രന്‍ വരുന്ന നാളുകള്‍ വൈശാഖമാസവും. മറ്റു മാസങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം അതതു പേരു കിട്ടിയത്‌ അതതു നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടുത്ത്‌ ചന്ദ്രന്‍ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്‌. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ ചാന്ദ്രമാസങ്ങള്‍ ആകുന്നു.
അതേസമയം, മേടം, ഇടവം, മിഥുനം തുടങ്ങിയ മാസങ്ങള്‍ സൂര്യനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കുന്നവയാണ്‌. അതുകൊണ്ട്‌ ഇവ സൌരമാസങ്ങള്‍. സൂര്യന്‍ മേടം രാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കാലം മേടമാസം. ഇടവം രാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കാലം ഇടവമാസവും.

കറുത്ത വാവിനു പിറ്റേന്ന്‌, വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ പ്രഥമദിവസമാണു ശരിക്കു വൈശാഖം തുടങ്ങുക. എന്നാല്‍ ദേശീയകലണ്ടര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നതിലെ സൌകര്യത്തിന്‌ ഇതില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. അതനുസരിച്ച്‌ കറുത്തവാവും പ്രഥമയും വരുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ ചിലപ്പോള്‍ കലണ്ടറില്‍ വൈശാഖം തുടങ്ങിയിരിക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: