ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 23, 2005

ജ്യോതിഷ രഹസ്യങ്ങളുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ

ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ, എല്ലാ വഴികളും അടയുമ്പോൾ, പരിഹാരത്തി നായി ജ്യോതിഷത്തിന്റെ മാർഗം തേടു ന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്നു കൂടി വരികയാണ്‌. വെറും അന്ധവിശ്വാസം എന്നു ജ്യോതിഷ ത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നവരുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നത്‌ വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത സത്യങ്ങളാണ്‌. ജ്യോതിഷവും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കാണാപ്പുറ ങ്ങൾ തേടി, കേരളത്തിലെ പ്രഗൽഭ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര. അതോടൊപ്പം, ജ്യോതിഷ ത്തിന്റെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും, ശകുനം, ഭാഗ്യ രത്നങ്ങൾ ഇവയുടെ പിന്നിലെ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും.

കാണിപ്പയ്യൂർ മനയുടെ പൂമുഖത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ ഏതോ പുരാതനവിശ്വാസങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. രാശിപ്പലകയ്ക്കു മുന്നിൽ നിറഞ്ഞു കത്തുന്ന നിലവിളക്ക്‌. അതിന്റെ തിരിനാളങ്ങളിൽ തെളിയുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ, ജ്യോതിഷത്തി ന്റെ അനന്തമായ പൈതൃകങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ജ്യോതിഷ പാരമ്പര്യമുള്ള, കേരളത്തിലെ അതിപ്രശസ്‌തമായ മന. ഇവിടുത്തെ രാശിക്കളങ്ങളിൽ എത്രയോ മനുഷ്യജന്മങ്ങളുടെ ഭാഗധേയങ്ങൾ നിഗൂഢതകളുടെ മറ നീക്കിയിട്ടുണ്ട്‌!
പൂമുഖത്ത്‌ ഈ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലും തിരക്കുണ്ട്‌. ഭാവിയുടെ വഴികളെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഉൽക്കണ്ഠ അടക്കിപ്പിടിച്ചവർ.

ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവുകളിൽ പകച്ച്‌ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ തേടി വന്നവർ. രാശിക്കളങ്ങളിൽ നിരന്ന കവടികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ നിഗൂഢതകൾ നീക്കുമെന്ന്്‌ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷിയുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകളിൽ തെളിയുന്ന സത്യങ്ങളിൽ സമയദോഷങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ വഴി തുറക്കുമെന്നും. "എല്ലാ ശാസ്‌ത്രങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം സത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ്‌. ജ്യോതിഷവും അങ്ങനെ തന്നെ. സാങ്കേതിക പുരോഗതിയുടെ യുഗമാണെങ്കിലും ജ്യോതിഷത്തി ലുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കൂടിവരികയാണിന്ന്‌. ജീവിതം സങ്കീർണമായതോടെ ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി വരുന്നതാകാം ഒരു കാരണം. മറ്റെല്ലാം മാർഗങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച്‌ ഒടുക്കമാണ്‌ മിക്കപേരും ഇവിടേയ്ക്കു വരുന്നത്‌." കാണിപ്പയ്യൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ വാക്കുകൾ.

ഇതു നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മാത്രം അനുഭവമല്ല. കേരളത്തിലെ പേരുകേട്ടതും അത്ര പേരുകേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ മിക്കവാറും എല്ലാ ജ്യോതിഷികൾക്കും അവരുടെ ദിവസങ്ങൾ വിശ്രമരഹിതമാണ്‌. വിവാഹപ്പൊരുത്തങ്ങൾ നോക്കാനും ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കു നല്ല സമയം കുറിക്കാനും സമയദോഷം മാറാനും മാത്രമല്ല ആളുകൾ ജ്യോതിഷികളെ തേടിയെത്തുന്നത്‌. ആഗ്രഹിച്ച ജോലി കിട്ടാൻ, കർമരംഗത്തെ തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ, ഡോക്ടർമാർ പരാജയപ്പെട്ട മാറാരോഗങ്ങൾക്കു പ്രതിവിധികൾ തേടി, ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലു കാണാൻ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്നിട്ടും ഫലമില്ലാതെ ഒടുവിൽ, മരണത്തിന്റെ വക്കിൽനിന്നു ജീവിതത്തി ലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ച്‌...........മറ്റെല്ലാ വഴികളും അടയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ആശ്രയമായി ജ്യോതിഷത്തിന്റെ വഴിതേടുന്നവർ അനവധി.

ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ കർമഫലങ്ങൾ
മനുഷ്യന്റെ വിധിവിഹിതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണു ജ്യോതിഷം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നത്‌? ജ്യോതിഷത്തിന്റെ വഴിയിൽ പരിഹാരങ്ങൾ തേടി വരുന്നവർക്കു പോലും ഇതേ ക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. പക്ഷേ, സംശയങ്ങൾക്കു കൃത്യമായ മറുപടികൾ ജ്യോതിഷം പറയുന്നുണ്ട്‌.പപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പഞ്ചഭൂതാ ധിഷ്ഠിതമാണ്‌. (വായു, ജലം, അഗ്നി,മണ്ണ്‌, ആകാശം). നവഗ്രഹങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളു മെല്ലാം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്‌. ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഭ്രമണം. ശക്‌തിയേറിയ വൈദ്യുതി കാന്തിരതരംഗങ്ങളെ ഇളക്കിവിടുന്നു. ഭൂമിയിലേയ്ക്കു പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവയുടെ പ്രഭാതം സമസ്‌തജീവജാലങ്ങളുടെയും ജനനം മുതൽ മരണംവരെ ബാധിക്കുന്നു.

ഇതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവുകൾ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയിലേയ്ക്കു കണ്ണോടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കു കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. സൂര്യോദയരശ്മികളേൽക്കുമ്പോൾ താമര വിടരുന്നു. ആമ്പൽ കൂമ്പുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയം അനുസരിച്ചാണു സമുദ്രത്തിൽ വേലി യേറ്റം. ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയമനുസരിച്ചു പൂച്ചയുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി വലുതാവു കയും ചെറുതാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ടത്രേ...അതുപോലെ മനുഷ്യരെയും ഗ്രഹങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്‌. മനുഷ്യന്റെ സ്വരവും ശരീരത്തിലെ സപ്‌തധാതുക്കളും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിനു വിധേയമാണത്രേ.

ഒരാളുടെ ജനനസമയത്തെ ഗ്രഹനില - ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം - ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കേ ണ്ടതായ എല്ലാ കർമഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന നൽകുന്നു. ഗഹബന്ധം കർമഫലം ശുഭാ ശുഭം സർവജന്തൂനാം എന്നാണു ജ്യോതിഷാചാര്യനായ വരാഹമിഹിരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌. ജനനസമയത്തെ ഗ്രഹസ്ഥിതി സൂക്ഷ്മ മായി പരിശോധിച്ചാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാനിരി ക്കുന്നു എന്നു മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. മുൻജന്മത്തിൽ പുണ്യപാപങ്ങളായി അനുഷ്ഠിക്ക പ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമഫലത്തെയും ഗ്രഹനിലകൊണ്ടു മനസിലാക്കാൻ കഴിയും.

പുനർജന്മസിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണു ജ്യോതിഷം. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക്‌, നമ്മുടെ പൂർവജന്മത്തിൽ ചെയ്‌ത നന്മയും ദോഷകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണു ജ്യോതിഷം പറയുന്നത്‌. കർമഫലം അനുഭവിച്ചു തീർക്കാനായിട്ടാണു പ്രാണികൾ ജന്മം സ്വീകരിക്കുന്നത്‌. ഒരു ജന്മത്തിൽ അനുഭവിച്ച കർമഫലം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരു ശരീരത്തെ ആശ്രയിച്ചു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. കർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാലത്തിന്റെ ശുഭാശുഭത്വം കൊണ്ടുകൂടി സുഖദുഃഖങ്ങൾ വരും.

ജ്യോതിഷത്തിൽ ജാതകം, പ്രശ്നം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കാര്യങ്ങളുണ്ട്‌. ജാതകത്തിൽ ജീവിതം മുഴുവനുമുള്ള ഫലചിന്തയാണു വിഷയം. പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമഫലത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ കഴിയും? ജാതകത്തിൽ ലഗ്നരാശി, ഗ്രഹങ്ങൾ, ദൃഷ്ടികൾ, ഭാവങ്ങൾ, യോഗങ്ങൾ ഇവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫലപ്രവചനം നടത്തുന്നു.

പരിഹാരങ്ങളുടെ അർത്ഥം
ജ്യോതിഷവിധിപ്രകാരം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവഗതികൾ ഏറെക്കുറെ മുൻകൂട്ടി നിർശ്ചയിക്ക പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവയെപ്പറ്റി നേരത്തെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട്‌ എന്തു പ്രയോജനം? ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്‌. ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ്‌ ഈ സംശയത്തിനു പിന്നിൽ എന്നു ജ്യോത്സ്യന്മാർ.

"ഇന്നയിന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്‌ എന്നതിന്റെ സൂചനയാണു ഗ്രഹ സ്ഥിതി നൽകുന്നത്‌. അതറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരാൾക്ക്‌ പരിഹാരക്രിയകൾ ചെയ്യാം. സ്വന്തം കർമത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാം. അല്ലാതെ തലേവരയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ്‌ ഒരാൾ എല്ലാ കഷ്ടകാലങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊള്ളണം എന്നില്ല." പ്രശസത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ കുറ്റനാട്‌ രാഘവൻ നായർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ആയുസ്‌ നീട്ടിക്കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ
പരിഹാരക്രിയകൾ വഴി ആയുസു പോലും നീട്ടിക്കിട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ രാഘവൻ നായരുടെ അനുഭവത്തിലുണ്ട്‌. "ഒരു മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ നൂറു മരണമുണ്ടെന്നാണു സാധാരണ പറയുന്നത്‌. നൂറു തവണ വരെ, മരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങൾ വരാം എന്നാണ്‌ അതിന്റെയർത്ഥം.

ആയുസിനു ഭംഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി ദശാസന്ധികൾ സൂചന നൽകുന്നു. ഒരാളിന്റെ ജനനസമയം സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചാൽ ദശാസന്ധികളെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. ദശാസന്ധി സമയത്ത്‌ യഥാക്രമമുള്ള പൂജ ചെയ്‌ത്‌ മരണത്തെ മാറ്റിവിട്ട സംഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്‌." രാഘവൻ നായർ അത്തരം ഒരു അനുഭവം ഓർമിച്ചെടുത്തു.

"നാൽപത്തഞ്ചുകാരനായ കുടുംബനാഥൻ. ഭാര്യയും നാലു മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഒരേയൊരാശ്രയം. മദ്രാസിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന്‌ ഇനി രക്ഷയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞ കേസായിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ്‌ അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ കണ്ണീരോടെ ഇവിടെ എത്തിയത്‌. ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ജനനസമയം പരിശോധിച്ചു. നോക്കുമ്പോൾ, ജാതകപ്രകാരം ഏറ്റവും ദോഷമുള്ള സമയമാണ്‌. ആയുസിനുപോലും ഹാനി സംഭവിക്കാവുന്ന സമയം. ആയുസു നീട്ടിക്കിട്ടാനുള്ള പരിഹാരമാണ്‌ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നു ഞാൻ അയാളുടെ ബന്ധുക്കളോടു പറഞ്ഞു. ഏതു പരിഹാരക്രിയയും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായിരുന്നു അവർ. അവർ അന്യമതസ്ഥരായതിനാൽ പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങു നടത്തി. മൃത്യുഞ്ജയഹോമത്തിനു സമാനമായ ചടങ്ങ്‌. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ്‌ അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇവിടെ വന്നു. 'ആയുസു നീട്ടിക്കിട്ടി...ഡോക്ടർമാർ മരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആൾ ഇപ്പോഴിതാ ജീവനോടെ എണീറ്റിരിക്കുന്നു. ഇനി രോഗശാന്തിക്കുള്ള പരിഹാരം കൂടി ജ്യോത്സ്യർ നിർദ്ദേശിക്കണം' എന്നായിരുന്നു ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം."

സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നു ജ്യോത്സ്യർ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുമ്പോൾ, ശാസ്‌ത്രീയത യുടെ പേരിൽ ജ്യോതിഷത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നവർ, ഒരു പക്ഷേ, പുരികം ചുളിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ, ജ്യോത്സ്യരുടെ വാക്കുകൾ നമുക്കു മുന്നിൽ നിരത്തുന്നതു മറ്റു ചില തെളിവുകളാണ്‌.

"രോഗങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു ദുഷിച്ച ശക്‌തികളാണല്ലോ. എള്ള്‌, നെയ്യ്‌, തുടങ്ങിയ ഔഷധശക്‌തിയുള്ള വസ്‌തുക്കളാണു മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമത്തിനുപയോഗിക്കുന്നത്‌. ഹോമം നടത്തുമ്പോൾ മന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്‌തിയും ഔഷധശക്‌തിയുമെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വ്യക്‌തിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്‌. അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പരമാണുക്കളുണ്ട്‌.

ഇവിടെ മൃത്യുഞ്ജയഹോമം ചെയ്‌താൽ അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതനായി കിടക്കുന്ന ആൾ കിടക്ക വിട്ട്‌ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌. കേൾക്കുമ്പോൾ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയേക്കാം. ഇതിന്റെ ശാസ്‌ത്രീയത എന്തെന്നു ചോദിക്കുന്നതിൽ നമുക്കു ഫോണിലൂടെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചനകളെപ്പറ്റി മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നെ കർമ്മത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു ദോഷങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താമല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന്‌, നാലിൽ സൂര്യനുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുമായി പ്രശ്നമുണ്ടാകാം എന്നു ജാതകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത്‌ മുൻകൂട്ടി അറിയുമ്പോൾ നമുക്കു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ ദോഷങ്ങൾ വരാത്തവിധം നിയന്ത്രിക്കാം." രാഘവൻ നയർ.

ഗഹദോഷങ്ങൾക്കു പരിഹാരംഗഹദോഷങ്ങൾക്ക്‌ ജ്യോതിഷം പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇതിൽ മിക്കതും ദോഷശക്‌തികളെ അകറ്റാനുള്ള ദേവതാപൂജകളാണ്‌. "ശനി പിഴച്ചാൽ ശാസ്‌താവിനെ പൂജിക്കണം. വ്യാഴത്തിനു മഹാവിഷ്ണു ആദിത്യനു ശിവൻ.....എന്നിങ്ങനെയാണു പരിഹാര പൂജകൾ എന്നുവച്ച്‌ ഔഷധ സേവയില്ലാതെ ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ മാത്രം രോഗം മാറുമെന്നല്ല അർത്ഥം. ഏതു രോഗവും ഔഷധം കൊണ്ടേ മാറൂ. അതിനു സഹായക മാവുകയേ ചെയ്യൂ. അർച്ചനകളും ദേവതാ പ്രാർത്ഥനകളും. എല്ലാ മതസ്ഥരും ഇക്കാലത്തു ജ്യോതിശാസ്‌ത്രപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ തേടി വരുന്നുണ്ട്‌. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനുസരിച്ചുള്ള പരിഹാരങ്ങളാണു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്‌."

പയ്യന്നൂരിലെ പ്രശസ്‌തജ്യോത്സ്യൻ ജ്യോതിർഭൂഷണം പണ്ഡിറ്റ്‌ വി.പി.കെ.പൊതുവാളിന്റെ മകൻ സദനം നാരായണപ്പൊതുവാൾ ജ്യോതിഷത്തിലെ പരിഹാരമാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌.

"ഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ ആ സൂചനകളോട്‌ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ. പക്ഷേ, ഗ്രഹശാന്തിയിലൂടെ മാത്രം കർമഫലത്തെ ലഘൂകരിക്കാനാവില്ലെന്നു വ്യാസൻ പറയുന്നുണ്ട്‌:
നാ ഭൂക്‌തം ക്ഷീയതേ കർ
കൽപകോടിശതൈരപി
അവശ്യമേവഭോക്‌തവ്യം
കൃതം കർമ്മ ശുഭാശുഭം
(അനുഭവിച്ചു തീർക്കാതെ എത്ര നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചാലും കർമഫലത്തിനു കുറവു വരുന്നില്ല. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളുമായ കർമങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അവശ്യം അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം)."

ചില യോഗങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങൾ വഴി ആർക്കും മാറ്റി വിടാൻ പറ്റാത്തതായി വരാമെന്നു കാണിപ്പയ്യൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌. ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നതു സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരനുഭവമാണ്‌. "വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു നടന്ന സംഭവമാണ്‌. ഞങ്ങളുടെ ഒരു മുത്തപ്പനെ പട്ടി കടിച്ചു. അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റ അനുജൻ. പട്ടി കടിച്ചാൽ അന്ന്‌ ഇന്നത്തെപ്പോലെ ചികിത്സകളൊന്നും ഇല്ല. അടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള ആതിരിയേടം ഇല്ലത്ത്‌ ഒരു നമ്പൂതിരിയുണ്ടായിരുന്നു. വിഷ ചികിത്സയിൽ കേമനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആതിരിയേടം വന്നു മുത്തപ്പനെ ചികിത്സിച്ചു. പോകാൻനേരം മുത്തപ്പൻ പറഞ്ഞൂത്രേ. ആതിരിയേടം, ചികിത്സ പിഴച്ചൂല്ലോ. നമ്മെ അകത്തെ മുറിയിൽ കെട്ടിയിട്ടോളൂ എന്നു. അതിനുശേഷം ആതിരിയേടം നമ്പൂതിരി ചികിത്സ നിർത്തിയത്രേ. ഇങ്ങനെ ചില യോഗങ്ങൾ മാറ്റിവിടാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും. ആയുസിന്‌ അറുതി വരുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പരിഹാരക്രിയകൊണ്ടും ഫലമില്ലാതെ വന്നേക്കാം."

ശുഭാകാര്യങ്ങൾക്കു മുഹൂർത്തങ്ങൾ
ജ്യോതിഷപ്രകാരം, മുഹൂർത്തങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണെന്നാണു പണ്ഡിതന്മാരുടെ പക്ഷം. മുഹൂർത്തം നോക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ശാസ്‌ത്രീയത എത്രത്തോളമുണ്ട്‌ എന്നു ചിലരെങ്കിലും വാദിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ, എന്തിനും ഏതിനും നല്ല സമയം നോക്കൽ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ശീലമാണ്‌.

"ജ്യോതിഷം ആവിർഭവിച്ചതു തന്നെ ശുഭകാലങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്‌. ശുഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്‌താൽ കൂടുതൽ നല്ല ഫലം കൈവരും. വിഘ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയും. ഗൃഹപ്രവേശം, വിവാഹം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചോറൂണ്‌, കാതുകുത്ത്‌ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ശുഭമുഹൂർത്തങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്‌." സദനം നാരായണപ്പൊതുവാൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

വിവാഹവും ജ്യോതിഷപ്പൊരുത്തവും
ജ്യോതിഷപ്രകാരം വിവാഹപ്പൊരുത്തം നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ആറു ഘടകങ്ങളാണു പരിഗണിക്കുന്നത്‌. ഇവ തമ്മിലുള്ള ചേർച്ചയാണു നോക്കുന്നത്‌. പക്ഷേ, പത്തിൽ പത്തു പൊരുത്തവും ഒത്തുചേരുന്നുവെന്നു ജ്യോത്സ്യന്മാർ പറയുന്ന വിവാഹങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്‌.

ഇത്‌ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നു തോന്നാം. പക്ഷേ, ഇതിനെക്കുറിച്ചും ജ്യോത്സ്യന്മാർക്കു മറുപടികളുണ്ട്‌. "ജാതകപ്പൊരുത്തം നോക്കിയിട്ടും ദാമ്പത്യത്തിൽ പരാജയം വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല. അതിനു പിന്നിൽ അവരുടെ മാനസികമായ ചില കാരങ്ങളാവാം കാരണം, പക്ഷേ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്‌ പൊരുത്തം നോക്കാതെ വിവാഹിതരായിട്ട്‌ ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവരുടേത്‌." കാണിപ്പയ്യൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ സംസാരിക്കുന്നത്‌ തന്റെ ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവസമ്പത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്‌. ജ്യോത്സ്യർ ജാതകം നോക്കുന്ന സമയത്ത്‌ സംഭവിക്കുന്ന ചില നിമിത്തങ്ങളും പ്രധാനമത്രേ.

"ജാതകപ്രകാരം എല്ലാ പൊരുത്തങ്ങളുമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, ജ്യോത്സ്യർ പൊരുത്തം നോക്കുന്ന സമയത്ത്‌ എന്തെങ്കിലും അശുഭകരമായ നിമിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. പത്തു പൊരുത്തവും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത്‌ ആരെങ്കിലും മുറിയിലേക്കു കയറി വന്ന്‌ ഒരു കടലാസ്‌ കീറുകയാണെ ങ്കിൽ അത്‌ അശുഭകരമായ നിമിത്തമാണ്‌. കത്തിച്ചു വച്ച നിലവിളക്കു കെടുന്നത്‌, തുണി കീറുന്നത്‌ ഇതൊക്കെ അശുഭകരമാണ്‌. ഈ ജാതകങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്താൽ ദോഷഫലങ്ങളുണ്ടാകും എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിമിത്തം. ചിലപ്പോൾ നിമിത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ ജ്യോത്സ്യരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടില്ലെന്നു വരാം. പൊരുത്തം നോക്കി നടത്തുന്ന ചില വിവാഹങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിനു പിന്നിൽ ഈ സൂചനകളും കാണും.

ജാതകത്തിലില്ലാത്ത ചില ദോഷങ്ങൾ, ഉദാഹരണമായി, ഗുരുശാപം, കുടുംബശാപം, ഇവയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിവാഹബന്ധത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഏതു കാര്യത്തിലും ജ്യോത്സ്യരുടെ ഉൾക്കാഴ്ച തന്നെ പ്രധാനം." സദനം നാരായണപ്പൊതുവാൾ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: