ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 23, 2005

ദേവചൈതന്യവുമായി ഗംഗാതീരം

വേദമന്ത്രങ്ങളും ദേവഗീതങ്ങളും സാന്ദ്രമാക്കുന്ന ഗംഗാ തീരത്തെ വ്യസാശ്രമത്തിൽ ദേവനു നടത്തുന്ന സഹസ്രശാ ഭിഷേകം ആയിരങ്ങൾക്കു ദേവചൈതന്യം പകരുന്ന അനുഗ്രഹ വർഷമായി. ഗംഗാജലത്താൽ പവിത്രമാക്കിയ മണ്ഡപത്തിൽ ആവാഹിതദേവതാപൂജയോടെ യാണു ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്‌. നവഗ്രഹപൂജയ്ക്കും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമത്തിനും ശേഷം വേദവ്യാസനെയും പുത്രനായ ശുകമുനിയെയും വ്യാസ ശിഷ്യരായ വൈശമ്പായനൻ, പൈലൻ, സുമന്തു, ജൈമിനി മഹർഷിമാരെയും ആരാധിച്ചു.

സപ്‌തർഷിപൂജയിൽ വസിഷ്ഠ, വിശ്വാമിത്ര, കശ്യപ, ഭരദ്വാജ, അത്രി, ഗൌതമ, ജമദഗ്നി മഹർഷിമാർക്കു മന്ത്രാർച്ചന നടത്തി. ഹരിദ്വാറിൽ ഗംഗ സപ്‌തശാഖിയായി പിരിഞ്ഞു സപ്‌തർഷി മാരുടെ തപസ്സിനു ദ്വീപുകളൊരുക്കി പുനഃസംഗമിച്ചൊഴുകിയെന്നാണ്‌ ഐതിഹ്യം. ലഘുപൂർണാഹുതി, ഗോപൂജ, ഗുരുഭിക്ഷ, ബ്രാഹ്മണ സന്ദർപ്പണം, വസന്തപൂജ എന്നിവയായിരുന്നു മറ്റു ചടങ്ങുകൾ.

ഗൌഡ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണരുടെ ആത്മീയഗുരുവും കാശിമഠാധിപതിയുമായ സ്വാമി സുധീന്ദ്ര തീർഥയുടെ 80ാ‍ം ജന്മദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ്‌ അഞ്ചു ദിവസത്തെ സഹസ്ര ശംാ‍ഭിഷേകം നടത്തിയത്‌. ഏകാദശി ദിനത്തിൽ 508 ശംി‍ൽ ഗംഗാ ജലാഭിഷേകം നടന്നു. വൈകിട്ട്‌ ഗുരുവന്ദനച്ചടങ്ങിൽ സ്വാമികളെ വേദഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ പൂർണകുംഭത്തോടെ സ്വീകരിച്ചാനയിച്ചു. വൈദിക പ്രാർഥന, പട്ടുകാണിക്ക സമർപ്പണം സ്വാമികളുടെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം എന്നിവയുമുണ്ടായിരുന്നു.

ശീവേദവ്യാസ ജയന്തി ദിനത്തിൽ വ്യാസരഘുപതി വിഗ്രഹത്തിൽ അഷ്ടോത്തര സഹസ്രശം ക്ഷീരാഭിഷേകം നടന്നു. സ്വാമി സുധീന്ദ്രതീർഥ കാർമികത്വം വഹിച്ചു. വെള്ളി കെട്ടിയ 2772 ശംഖുകളാണ്‌ അഭിഷേകത്തിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌. രാജ്യത്ത്‌ ആദ്യമായി നടന്ന ഇത്തരമൊരു ദൈവിക ചടങ്ങിന്‌ ഒരേവലുപ്പമുള്ള പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ ശംു‍കളാണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌. കേരളം, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി 150 ഒാ‍ളം വൈദിക പ്രമുർ ചടങ്ങുകൾക്ക്‌ കാർമികത്വം വഹിച്ചു. നരസിംഹജയന്തിദിനത്തിൽ സ്വർണം കെട്ടിയതടക്കം 1008 ശംി‍ൽ ഗംഗാ ജലാഭിഷേകവും കനകാഭിഷേകവും നടന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: