തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂലൈ 25, 2005

ആനയെ ഇണക്കാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ

ആനയെ ഇണക്കാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ
- ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി

മനുഷ്യനു മാത്രമെയുള്ളുവോ മനഃശാസ്‌ത്രം. അല്ല എന്നുത്തരം. മനുഷ്യരുടെയത്ര ചിന്താശേഷി ഇല്ലെങ്കിലും ആന ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്ന ശാസ്‌ത്രശാഖയാണ്‌ ഇത്തോളജി. ചില പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾ മൃഗത്തിന്റെ പെരുമാറ്റരീതിയെ വശീകരിക്കുന്നു.
നൈസർഗിക വാസന:കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നതോടെയാണ്‌ മൃഗങ്ങളിൽ മാതൃവാത്സല്യം ഉണ്ടാകുന്നത്‌. ഇവയെ ആരും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നിരവധി സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുണ്ട്‌ ഓരോ മൃഗത്തിനും. അവറ്റയുടെ ഭയവും മറ്റും പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്‌. മനുഷ്യർ നിസാരമെന്നു കരുതുന്ന ചില വസ്‌തുക്കളെ കണ്ട്‌ ആനയെപ്പോലുള്ള വമ്പൻമൃഗങ്ങൾ പോലും പേടിക്കും. മഹാനായ അലക്സാണ്ടറുടെ ബ്യൂസിഫാലസ്‌ എന്ന കുതിരയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആർക്കും മെരുങ്ങിക്കൊടുക്കാത്തവനായിരുന്നു ബ്യൂസിഫാലസ്‌. ഒടുവിൽ അലക്സാണ്ടർ അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. സ്വന്തം നിഴൽ കണ്ടാൽ ബ്യൂസിഫാലസിനു ഭയമാണെന്നു അലക്സാണ്ടർ മനസിലാക്കി. അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തൽ എളുപ്പമാകുകയും ചെയ്‌തു.

ഇണക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നായ്ക്കളും ആനകളും ഏതാണ്ട്‌ ഒരുപോലെയാണെന്നു ഇത്തോളജി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കൂട്ടമായി കഴിയുന്നതിനാൽ ആനകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്‌. പരിശീലകൻ അഥവാ പാപ്പാൻ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആന അനുസരിക്കുന്നു. ചിട്ടതെറ്റുന്നത്‌ ആനക്ക്‌ ഇഷ്ടമല്ല. കൂടുതൽ പണിയെടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ആനയെ അധികം വേദനിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്‌. സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം. അല്ലെങ്കിൽ തിക്‌താനുഭവമാണ്‌ ഉണ്ടാവുകയെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

ആനയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ? യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്‌. പഴയ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുവച്ച്‌ ആനകൾ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട്‌. ഉദാഹരണത്തിന്‌ ഒരാനയ്ക്ക്‌ മദ്യത്തിന്റെ മണം ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. എന്താ കാരണം? കള്ളുകുടിയനായിരുന്നു അതിന്റെ പാപ്പാൻ. കള്ള്‌ അകത്ത്‌ ചെന്നാൽ പാപ്പാൻ ആനയെ അടിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആന മദ്യത്തെ വെറുത്തു.

ആനക്കെന്തിനാണ്‌ ചങ്ങല?
ബന്ധനോദ്ദേശം മാത്രമെയുള്ളുവോ അതിന്‌. ഏറ്റവും അനുസരണയുള്ള, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാക്കാത്ത നാട്ടാനക്കു പോലുമുണ്ട്‌ ചങ്ങല. കാരണം ആനകളുടെ പെരുമാറ്റം പ്രവചിക്കാൻ വിഷമമാണ്‌. തരം കിട്ടിയാൽ സ്വതന്ത്രനാവാൻ ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആനയുടെ മേൽ എപ്പോഴും ചങ്ങല വേണം. ആനക്കാരൻ ധൈര്യശാലിയും വിവേകമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആനപ്പണി എളുപ്പമാവില്ല. പാപ്പാന്റെ അശ്രദ്ധകൊണ്ടാണ്‌ ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷം പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്‌. ആനയുടെ ബുദ്ധിശക്‌തിയെ വേണ്ടത്ര വിലമതിക്കില്ല. അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ആനയെ ഇണക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിലുമുണ്ട്‌ വ്യത്യാസങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ ചട്ടംപഠിപ്പിക്കുന്നത്‌ കാഠിന്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇത്‌ മറിച്ചാണ്‌. അവിടെ ആനയെ ഇണങ്ങാൻ പാപ്പാന്മാർ തൊട്ടുതലോടലിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നു. ചിലർ ആനയെ പാട്ടുപാടി കേൾപ്പിക്കാറുപോലുമുണ്ട്‌

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: