തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂലൈ 25, 2005

'മദമിളകിയ ആന നാടിനെ വിറപ്പിച്ചു'

'മദമിളകിയ ആന നാടിനെ വിറപ്പിച്ചു'
ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി

'മദമിളകിയ ആന നാടിനെ വിറപ്പിച്ചു' എന്നത്‌ ഒരു വാർത്തയായി പലരും അറിയും. ആനപിണക്കവും ഇടച്ചിലും നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ഇടഞ്ഞ ആന മണിക്കൂറുകളോളം നാടിനെ വിറപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസിൽ ആന വില്ലനായി മാറുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്‌ ആന പിണങ്ങി എന്ന്‌ പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല. അതിലേക്ക്‌ പിന്നീട്‌ വരാം. ഇടഞ്ഞ ആനയും മദയാനയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്‌. എന്താണ്‌ ആനയുടെ മദകാലം. പ്രായപൂർത്തി യായ കൊമ്പന്‌ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള ശാരീരിക പ്രതിഭാസമാണ്‌ മദം. ചില ആനകൾക്ക്‌ രണ്ടുതവണ ഇത്‌ കണ്ടുവരാറുണ്ട്‌. മദകാലത്ത്‌ കന്നഗ്രന്ഥി (തലയുടെ രണ്ടു വശത്തും) തടിച്ചു വീർത്ത്‌ അതിൽ നിന്നു മദജലം ഒഴുകുന്നു. ശീത കാലത്താണ്‌ ആന ഇത്തരത്തിലൊരു ഉന്മാദ അവസ്ഥയിലേക്ക്‌ എത്തുന്നത്‌.

മദം പൊട്ടിയാൽ പിന്നെ കരിവീരന്റെ സ്വഭാവമാകെ മാറും. പാപ്പാന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കില്ല. സ്വബോധമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും പെരുമാറ്റം. അടുത്ത്‌ എത്തുന്നവരെ ഓടിക്കാനും കുത്താനും തുനിയുകയും ചെയ്യും. മദകാലം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത്‌ തന്നെ ആനയെ ശരിയായ രീതിയിൽ ബന്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവ പല വിക്രിയകളും ചെയ്യുമെന്നുറപ്പാണ്‌. രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തേക്ക്‌ ഈ അവസ്ഥ നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്നതിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനം തന്നെ ഒരുക്കണം.

മദജലം ശരിയായ രീതിയിൽ വാർന്നുപോകുന്നതാണ്‌ ആനയുടെ ആരോഗ്യത്തിനു തല്ലതെന്നു 'മാതംഗലീല'യിൽ പോലും പരാമർശമുണ്ട്‌. ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ആനയുടെ ശൌരവും വീര്യവും കുറയ്ക്കാനായി അതിനു ശരിയായ രീതിയിൽ തീറ്റയോ വെള്ളമോ കൊടു ക്കാതിരിക്കുന്നത്‌ ശരിയല്ലെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: