തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂലൈ 25, 2005

ആനയ്ക്ക്‌ മാത്രമായി ഒരു ചന്ത

ആനയ്ക്ക്‌ മാത്രമായി ഒരു ചന്ത
- ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി

ആനയെ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും മാത്രമായി ഒരു ചന്തയുണ്ട്‌ ഇന്ത്യയിൽ. ബീഹാറിലെ സോൻപൂർ മേള യിലാണ്‌ ആന വ്യാപാരം പൊടിപൊടിക്കുന്നത്‌. ഒരു കാലത്ത്‌ സഹ്യന്റെ മക്കളെ മാത്രം കണ്ടു ശീലിച്ച മലയാളി സോൻപൂർമേളയുടെ തുടക്കത്തോടെ ബീഹാറി ആനകളെയും പരിചയിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷേ, കേരളത്തിലെ ആനയുടെയത്രസൌന്ദര്യം 'ഹിന്ദി' ഭാഷ കേട്ടു പരിചയിച്ച കരിവീരനില്ലെന്നത്‌ സത്യം.

കാട്ടിൽ വാരിക്കുഴികുത്തി നടത്തുന്ന ആനപിടുത്തം ഭാരത സർക്കാർ നിർത്തലാക്കുകയും അമ്പലം, പള്ളി, മരക്കമ്പനി, കൂപ്പ്‌ എന്നിവിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും ആനകളുടെ ആവശ്യം വർധിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ മലയാള നാട്ടിൽ നാട്ടാനകളുടെ എണ്ണം കൂടി. മറുനാടൻ ആന ഇവിടേക്ക്‌ യഥേഷ്ടം എത്തിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. 1977 ലാണ്‌ സോൻപൂർ മേളയിൽ നിന്നു ആന ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ എത്തിയത്‌.

വളരെക്കൊല്ലം ഈ പതിവ്‌ തുടർന്നു. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ പരദേശി ആനയുടെ വരവ്‌ നന്നേ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെന്നു കണക്കുകൾ വ്യക്‌തമാക്കുന്നു. ലക്ഷണമൊത്ത ആനകളുടെ അഭാവം, വർധിച്ച വില എന്നിവയാണ്‌ സോൻപൂർ മേളയിൽ നിന്നു മലയാളിആനക്കമ്പക്കാരെ അകറ്റിയത്‌. പക്ഷേ കർണ്ണാടകം, അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്‌ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച മലയാളി അവിടങ്ങളിൽ നിന്നു ആനയെ കൊണ്ടുവന്നു.

പരദേശ പ്രേമം കേരളത്തിന്റെ ഗജപാരമ്പര്യത്തിനും മുറിവേൽപിച്ചു. ആനചന്തമുള്ള ആനകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ഇന്ന്‌ കേരളത്തിലുള്ള നാട്ടാനകളിൽ 65 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ ഭംഗികുറഞ്ഞ മറുനാടൻ ആനകളാണത്രെ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: