തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 15, 2005

സത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ദേശീയ ചിഹ്നം

സത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ദേശീയ ചിഹ്നം

ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിലുള്ള സാരാനാഥിലെ സിംഹപ്രതിമയാണ്‌ നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം. ബി. സി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അശോകചക്രവർത്തിയാണ്‌ ഈ പ്രതിമ സ്്ഥാപിച്ചത്‌. ലോകത്തിന്റെ നാലു ഭാഗങ്ങളോടായി ശ്രീബുദ്ധൻ ഉപദേശിച്ചു നൽകിയ ശാന്തിയുടെയും മുക്‌തിയുടെയും അനുസ്മരണമാണീ പ്രതിമ.

അശോക ചിഹ്നത്തിൽ നാലു സിംഹങ്ങൾക്കു സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവ ഓരോന്നും ധീരത, ശക്‌തി, ആത്മവിശ്വാസം ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നാലു ദിശകളുടെയും സംരക്ഷകരായി നാലു മൃഗങ്ങളെയും അശോകസ്‌തംഭത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. സിംഹം- വടക്ക്‌, ആന- കിഴക്ക്‌, കുതിര - തെക്ക്‌, കാള- പടിഞ്ഞാറ്‌ എന്നിങ്ങനെ. പൂർണമായി വിടർന്ന താമരയിലാണ്‌ ഈ സ്‌തംഭത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ജീവന്റെയും നൈസർഗിക പ്രചോദനത്തിന്റെയും ഉറവിടമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു.

'സത്യമേവ ജയതേ' - എന്ന മുദ്രവാക്യം ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ ഇതിൽ കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അന്തിമ വിജയം സത്യത്തിനു മാത്രമാണ്‌ എന്നാണ്‌ ഇതർഥമാക്കുന്നത്‌.

ഭാരതത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ഉത്തേജനം നൽകുന്നതായിരുന്നു ദേശീയ ഗാനവും . രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ 'ജനഗണമന'യെ ദേശീയ ഗാനമായി 1950 ജനുവരി 24-ന്‌ ഭരണ ഘടന നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചു. അതിനു മുമ്പ്‌ , ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ 'വന്ദേമാതരം' ആയിരുന്നു ദേശീയഗാനമായി കരുതിയിരുന്നത്‌. എന്നാൽ 'വന്ദേമാതര'വും 'ജനഗണമന'ക്കൊപ്പം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന്‌ സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഇവയ്ക്കൊപ്പം, ഉറുദു കവിയായ മുഹമ്മദ്‌ ഇഖ്ബാലിന്റെ 'സാരേ ജഹാംസെ അച്ഛാ' സ്വാതന്ത്യ്‌ര സമരപോരാളികൾക്കു വിപ്ലവവീര്യം പകർന്നു നൽകിയിരുന്നു.

കടപ്പാട്‌: മനോരമ ഓൺലൈൻ

ലിങ്ക്‌:http://www.manoramaonline.com/servlet/ContentServer?pagename=manorama/MalArticle/Malfullstory&cid=
1123786927868&c=MalArticle&p=1015299284311&
colid=1015308017604&channel=mmFestival&count=7&rel=y