വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 28, 2005

ജൈവഇന്ധന നയത്തിന്റെ മറുവശം

ജൈവഇന്ധന നയത്തിന്റെ മറുവശം
പ്രൊഫ. കെ.പി. പ്രഭാകരൻ നായർ

ജത്രോഫ എണ്ണ സംസ്കരിക്കുന്ന വൻ നിലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച വാണിജ്യപരമായ പ്രായോഗിക പരിചയം ഇന്ന്‌ ലോകത്തിൽ ആർക്കുമില്ല. ജത്രോഫ എണ്ണയുടെ വില സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്‌ ഉടനെ ആവശ്യക്കാർക്ക്‌ നൽകാൻ വൻതോതിൽ സംസ്‌കൃത എണ്ണ എവിടെയാണുള്ളത്‌? ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കരിക്കുവാനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സുപ്രധാനമായ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച്‌ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ചിന്താശൂന്യമായ ഈ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഫലം, ജത്രോഫ കർഷകനെ വിഷമത്തിലാക്കുക എന്നതാണ്‌. ഖജനാവിന്‌ വൻ ചെലവ്‌ വരുത്തിക്കൊണ്ട്‌ വലിയ അളവിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതായും വരും. ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ കർഷകന്‌ ജത്രോഫ കൃഷി നഷ്ടക്കച്ചവടമാവും. പതിവുപോലെ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്‌ തുള വീണിരിക്കുന്നു

അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വില കുതിച്ചുകയറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ പെട്ടെന്നുണർന്ന്‌ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലും ട്രക്കുകളിലും ജൈവ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുവാനുള്ള സാധ്യത തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. വീണ്ടുവിചാരമില്ലാതെ ജൈവ ഇന്ധനത്തിനുവേണ്ടി പായുന്നതിനുമുമ്പ്‌ രാജ്യം ചില സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. ജൈവ ഇന്ധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജത്രോഫ (ഒരു തരം ആവണക്ക്‌) യുടെ പേരാണ്‌ ഏറെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്‌. ഛത്തീസ്ഗഢ്‌ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എല്ലാ കർഷകരെയും ഈ സസ്യം വളർത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്‌. ജത്രോഫ എണ്ണ ഉൽപ്പാദകരിൽ നിന്ന്‌ ലിറ്ററിന്‌ 25 രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങുവാൻ പൊതുമേഖലാഎണ്ണക്കമ്പനികളോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്‌ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്‌ ജൈവ ഇന്ധനനയം നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പ്‌ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്‌. തീർച്ചയായും സർക്കാറിന്റേത്‌ സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനമാണ്‌. പക്ഷേ, അടിയന്തരശ്രദ്ധ പതിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ മനഃപൂർവമോ അല്ലാതെയോ പരിഗണിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല.

ഉപോൽപ്പന്നമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്ലിസറിൻ എന്തുചെയ്യുമെന്നതാണ്‌ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ചോദ്യം. ജത്രോഫ എണ്ണ ഡീസലുമായി കലർത്തുന്നതിനു മുമ്പായി അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ സംസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌ (ട്രാൻസെസ്റ്റെറിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്‌.) ഈ സംസ്കരണത്തിനിടയിൽ ഉപോൽപ്പന്നമായി ഗ്ലിസറിൻ ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ അളവിൽ ഗ്ലിസറിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്‌ ആഭ്യന്തര വിപണി കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമായിരിക്കും. ഒരുതരത്തിലും ഗ്ലിസറിന്റെ ആഭ്യന്തര ആവശ്യം 50,000 ടണ്ണിലും കവിയുകയില്ല. അതിലധികം വരുന്ന ഗ്ലിസറിൻ എന്തുചെയ്യും? ഈ ഗൌരവമേറിയ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച്‌ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിലെ നയരൂപീകരണ ചുമതല വഹിക്കുന്നവരാരും ചിന്തിച്ചുവെന്ന്‌ തോന്നുന്നില്ല. ലോകത്തിന്റെ മറ്റ്‌ ഭാഗങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്‌ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ജൈവ ഇന്ധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപോൽപ്പന്നമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലിസറിൻ എന്തുചെയ്യുമെന്നത്‌ വലിയൊരു പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്‌. ഗ്ലിസറിന്റെ പുതിയ ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച്‌ ഇന്ത്യാഗവൺമെന്റ്‌ മൌനം പാലിക്കുകയാണ്‌. പെട്രോളിയം ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങിയതുപോലെ ഗ്ലിസറിൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന്നാവശ്യമായ ഗവേഷണങ്ങളെ തുടർന്നേ ജൈവ ഡീസൽ പദ്ധതി മുന്നോട്ട്‌ പോവുകയുള്ളൂ.

ജത്രോഫ, സൊയാബിൻ (അമേരിക്കയിലേതുപോലെ) റേപ്പ്‌ വിത്ത്‌ (യൂറോപ്പിൽ) തുടങ്ങിയ സസ്യഎണ്ണകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ സാമ്പത്തികവും ധാർമികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ജൈവ-ഡീസലിന്റെ ആവശ്യം വർധിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്‌ മാനുഷിക ആവശ്യത്തിന്‌ ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന സസ്യഎണ്ണകളുടെ ഒരു ഭാഗം ഊർജ ആവശ്യത്തിന്‌ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. ഇവിടെ ധാർമികതയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ആവിർഭവിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷ്യഎണ്ണയുടെ ക്ഷാമം എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്‌. മനുഷ്യന്റെ നിത്യനൈമിഷിക ആവശ്യത്തിനുള്ള സസ്യഎണ്ണകൾ ഊർജ ആവശ്യത്തിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ ധാർമിക പരിഗണനകൾ വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിനിടവരും. അമേരിക്കയിലായാലും യൂറോപ്പിലായാലും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെ. വിദഗ്‌ധന്മാരും മറ്റും വൻതോതിൽ സസ്യഎണ്ണ ഊർജ ആവശ്യത്തിന്‌ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ നിർദേശിക്കുന്നതിന്റെ ബലമായി ആഗോളതലത്തിൽത്തന്നെ സസ്യഎണ്ണയുടെ വില വൻതോതിൽ വർധിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സസ്യഎണ്ണയുടെ മൂന്നു ശതമാനം (30 ലക്ഷം ടൺ) ജൈവ-ഡീസൽ ആവശ്യത്തിന്‌ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായാണ്‌ അറിവ്‌. അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂനിയനുമാണ്‌ ജൈവ ഡീസലിന്റെ മുഖ്യഉപയോക്താക്കൾ. രണ്ട്‌ വർഷമായി യൂറോപ്യൻ യൂനിയന്റെ ജൈവ-ഡീസൽ ഉപയോഗം വർഷത്തിൽ 30 ശതമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അമേരിക്ക ആറു ലക്ഷം ടൺ സൊയാബിൻ ഈ ആവശ്യത്തിന്‌ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്‌ കടുകാണ്‌. അസംസ്കൃത എണ്ണ കമ്പോളത്തിൽ കുറേ മാസമായി എണ്ണവില കുത്തനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ജൈവ ഡീസലിന്റെ ആവശ്യം വർധിക്കുവാനാണ്‌ സാധ്യത. സസ്യഎണ്ണയുടെ ആഗോളക്കമ്പോളത്തിൽ ഇപ്പോഴേ കുശുകുശുപ്പ്‌ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. പാമോയിലിന്റെ ഉൽപ്പാദനം വർധിക്കുക കാരണവും എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനം ഉയർന്നതിനാലും 2005-06 ൽ ലോകത്തിലെ സസ്യഎണ്ണ ഉൽപ്പാദനം 40 ലക്ഷം ടൺ കൂടി വർധിക്കുമെന്നാണ്‌ അനുമാനം. സസ്യഎണ്ണയുടെ മാനുഷിക ആവശ്യവും വർധിക്കും. നിലവിലുള്ള കണക്കനുസരിച്ച്‌ നടപ്പുവർഷം 10 ലക്ഷം ടൺ സസ്യഎണ്ണ ഊർജ ആവശ്യത്തിന്‌ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അമേരിക്കൻ കാർഷിക വകുപ്പിന്റെ (യു.എസ്‌.ഡി.എ) ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌, ആഗോള എണ്ണക്കുരു ഉൽപ്പാദനം 38.5 കോടി ടണ്ണിന്റെ പുതിയ ഉയരത്തിലെത്തണമെന്നും സൊയാബിന്റെ ഉൽപ്പാദനം വീണ്ടും ഉയർന്ന്‌ 8.07 കോടി ടണ്ണിലെത്തണമെന്നുമാണ്‌. ബ്രസീലിന്റെ ഉൽപ്പാദനം 6 കോടി ടണ്ണിലും അർജന്റീനയുടേത്‌ 4.05 കോടി ടണ്ണിലും ഒതുങ്ങുകയാണ്‌. റിപ്പോർട്ടിലെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറിയാൽ ഊർജ ആവശ്യത്തിന്‌ ആവശ്യമായ സസ്യഎണ്ണ ലോകത്തിൽ ലഭ്യമാവും. മലയേഷ്യൻ പാം ഓയൽ ഉൽപ്പാദനം എത്രത്തോളം വർധിക്കുമെന്ന്‌ ചിന്തിക്കണം. ഒരു ടൺ അസംസ്‌കൃത പാം എണ്ണയ്ക്ക്‌ 1450 എം.വൈ.ആർ.(മലയേഷ്യൻ റിൻഗ്ഗിറ്റ്‌സ്‌ ആണ്‌ വില. അത്‌ 375-380 അമേരിക്കൻ ഡോളറിനു തുല്യമാണ്‌. സൊയാബിന്റെ വില ടണ്ണിന്‌ 475-480 അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ്‌.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ജത്രോഫ കർഷകന്‌ ലിറ്റർ ഒന്നിന്‌ 25 രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടിയെ വിലയിരുത്തുവാൻ. പരുത്തി, പിണ്ണാക്ക്‌ കാലിത്തീറ്റയായും ജൈവവളമായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുപോലെ ജത്രോഫയുടെ പിണ്ണാക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാനാവുകയില്ല. അത്‌ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന്‌ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നുമാത്രം. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സംബന്ധിച്ച്‌ മുൻകൂട്ടി നടക്കേണ്ട പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല.

വർഷത്തിൽ 30,000 ടൺ ജത്രോഫ സസ്യഎണ്ണയെങ്കിലും സംസ്കരിച്ചാലേ (ട്രാൻസെസ്റ്റെറിഫൈ) സംസ്കരണ നിലയം ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നിരവധി കോടി രൂപ ആവശ്യമായ ബൃഹദ്‌പദ്ധതിയാണത്‌. ഈ പദ്ധതി ചെറുകിട സംരംഭമെന്ന നിലയ്ക്ക്‌ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല. അത്‌ വൻകിടയോ ഇടത്തരമോ വ്യവസായമായി വേണം സ്ഥാപിക്കുവാൻ. ജത്രോഫ എണ്ണ സംസ്കരിക്കുന്ന വൻ നിലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച വാണിജ്യപരമായ പ്രായോഗിക പരിചയം ഇന്ന്‌ ലോകത്തിൽ ആർക്കുമില്ല. ജത്രോഫ എണ്ണയുടെ വില സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്‌ ഉടനെ ആവശ്യക്കാർക്ക്‌ നൽകാൻ വൻതോതിൽ സംസ്‌കൃത എണ്ണ എവിടെയാണുള്ളത്‌? ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കരിക്കുവാനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സുപ്രധാനമായ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച്‌ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ചിന്താശൂന്യമായ ഈ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഫലം, ജത്രോഫ കർഷകനെ വിഷമത്തിലാക്കുക എന്നതാണ്‌. ഖജനാവിന്‌ വൻ ചെലവ്‌ വരുത്തിക്കൊണ്ട്‌ വലിയ അളവിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതായും വരും. ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ കർഷകന്‌ ജത്രോഫ കൃഷി നഷ്ടക്കച്ചവടമാവും. പതിവുപോലെ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്‌ തുള വീണിരിക്കുന്നു.

കടപ്പാട്: മാതൃഭൂമി.കോമ്മ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: