വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 25, 2005

ഗ്രഹദോഷ പരിഹാരങ്ങൾ

ഗ്രഹദോഷ പരിഹാരങ്ങൾ

മതമേതായാലും സർവ്വേശ്വരൻ എല്ലാപേർക്കും ഒന്നുതന്നെയാണ്‌. ഈശ്വരനോടുള്ള ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർഥനയുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും ഉന്നത വിജയം നേടാൻ കഴിയും. "ഒരു കടുകു മണിയോളം വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മലപോലും മാറി പോകുമെന്നു ബൈബിളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്‌." വിശ്വാസമാണ്‌ പരമപ്രധാനം. വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഫലിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ലോകാസമസ്‌താ സുഖിനോ ഭവന്തു-ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം സുഖിമാന്മാരായി ഭവിക്കട്ടെ.

സൂര്യദശ - സൂര്യദശയുടെ അപഹാരകാലത്ത്‌ ശിവനെ ഭജിക്കുന്നത്‌ ഉത്തമം. ദിവസവും നമഃശിവായ എന്ന മന്ത്രം 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. (ഓംനമഃശിവായ എന്നു ജപിക്കരുത്‌. അത്‌ ആറക്ഷരമാകയാൽ രോഗാവസ്ഥയായിരിക്കും ഫലം)

ചന്ദ്രദശ- ചന്ദ്രദശയുടെ അപഹാരകാലത്ത്‌ ദുർഗ്ഗാദേവീക്ഷേത്രദർശനവും ഭജനവും ഗുണം. (ചൊവ്വ-വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ)

ചൊവ്വാദശ- ചൊവ്വയുടെ അപഹാരകാലത്ത്‌ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുക.

രാഹൂർ - രാഹൂർദോഷ പരിഹാരത്തിന്‌ (രാഹൂർദശയിൽ) സർപ്പപ്പാട്ട്‌, ആയില്യപൂജ തുടങ്ങിയവയും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം രാഹൂർകാലത്ത്‌ നാരങ്ങാവിളക്ക്‌ വീട്ടിൽ കത്തിച്ച്‌ നാമാവലികൾ ഉരുവിടുക (രാഹൂർസമയം എല്ലാ ദിവസവും 1ഝ മണിക്കൂർ)

വ്യാഴദശ- വ്യാഴദശ അപഹാരകാലത്ത്‌ ദോഷഫലങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വിഷ്ണുക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുക

ശനിദശ- ശനിദോഷപരിഹാരത്തിന്‌ ശാസ്‌താവിന്‌ നീരാജ്ഞനവും, ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ജലധാരയും നടത്തുക. ശനിവാഹനമായ കാക്കയ്ക്ക്‌ ആഹാരം കൊടുക്കുക.

ബുധദശ- ബുധദോഷ പരിഹാരത്തിന്‌ ഗണപതിയെയും ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെയും പൂജിക്കുന്നത്‌ ഉത്തമം.

കേതുദശ- കേതുദശയുടെ ദോഷപരിഹാരത്തിനായി ചാമുണ്ഡിഭജനം നടത്തുക (ചൊവ്വ-വെള്ളി)

ശുക്രദശ- ശുക്രദശയുടെ ദോഷപരിഹാരത്തിനായി മഹാലക്ഷ്മീപൂജ നടത്തുകയും ദേവീക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതും ഉത്തമം.

ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ഇവയുടെ ദോഷപരിഹാരത്തിനായി 9 മെഴുകുതിരി (1-വലുതായിരിക്കണം) കത്തിച്ച്‌ അവരുടെ ആരാധനാക്രമമനുസരിച്ച്‌ പ്രാർത്ഥിക്കുക. (ശനിയാഴ്ച ദിവസം)

മുസ്ലീങ്ങൾ കൃത്യതയോടെയുള്ള നിസ്കാരവും, ഖുർ-ആൻ പാരായണവും നടത്തുക. നിസ്കാരത്തെ (സുഭി, ളുഹർ, അസ്സർ, മഗ്രിബ്ബ്‌, ഇശാഅ്‌) ചെയ്യുക. നിസ്ക്കാരത്തെ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവൻ എവിടെയും വിജയിക്കും. കൂടാതെ പള്ളികളിൽ ആരാധനയിൽ മുഴുകിയുള്ള വ്രതവും ഉത്തമം.

കടപ്പാട്: മനോരമാ ഓൺലൈൻ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: